THỨC ĂN THẬT TUYỆT VỜI
Phở bò 25.000đ
Nước chanh 10.000đ
Bún bò Huế 30.000đ
Trà sữa khoai môn 25.000đ
Spaghetti 25.000đ
Hamburger 15.000đ
Gà rán 150.000đ
Kem ốc quế 15.000đ
Cơm tấm 50.000đ
Phở bò 25.000đ
Nước chanh 10.000đ
Bún bò Huế 30.000đ
Trà sữa khoai môn 25.000đ
Spaghetti 25.000đ
Hamburger 15.000đ
Gà rán 150.000đ
Kem ốc quế 15.000đ
Cơm tấm 50.000đ
Phở bò 25.000đ
Nước chanh 10.000đ
Bún bò Huế 30.000đ
Trà sữa khoai môn 25.000đ
Spaghetti 25.000đ
Hamburger 15.000đ
Gà rán 150.000đ
Kem ốc quế 15.000đ
Cơm tấm 50.000đ