CHÚNG TÔI CẦN BẠN
Hãy trở thành đối tác của chúng tôi và kiếm lợi nhuận từ sự đóng góp của bạn
Loại
ID Ảnh Miêu Tả Trạng Thái Số Lượng Giá trên thị trường Tổng Tiền
B01T Còn sử dụng được, không bị thủng hay hỏng hóc gì Thiếu 10 10.000đ 100.000đ
B02T Còn sử dụng được, không bị thủng hay hỏng hóc gì Thiếu 20 20.000đ 400.000đ
B03T Còn sử dụng được, không bị thủng hay hỏng hóc gì Thiếu 20 20.000đ 400.000đ
B04T Còn sử dụng được, không bị thủng hay hỏng hóc gì Thiếu 5 50.000đ 100.000đ
B05T Còn sử dụng được, không bị hỏng hay bị mốc Thiếu 5 50.000đ 100.000đ