GÓI DỊCH VỤ CỦA BẠN
Số ngày chụp (Sáng 7h -11h / Chiều 14h - 18h)
Bán kính di chuyển
Trang phục (1 cặp gồm 01 vest 01 váy cưới cao cấp)
Trang điểm (Đi theo từng ngày chụp)
Hoa cầm tay, phụ kiện đi kèm
01 Album ảnh (Size 30x30cm, 20 trang)
02 Ảnh ép gỗ (Size 60x90cm)
02 Ảnh để bàn (Size 15x21cm)
02 DVD slide show
DỊCH VỤ NGÀY GÍA
Số ngày chụp
Bán kính di chuyển
Trang phục
Trang điểm
Hoa, phụ kiện
01 Album ảnh
02 Ảnh ép gỗ
02 Ảnh để bàn
02 DVD Slide show
CHI PHÍ DỰ KIẾN