Vũ Ngọc Tân

Gà Rừng Tattoo

Giới thiệu

Gà rừng (1991)

Thợ xăm chuyên Á

Vô địch toàn quốc 2017

Người mang cảm hứng xăm châu Á đến với thế giới

MY SKILLS

java script

jquery

php

java

MY KNOWLEDGE

Editing 95%
Developing 85%
Creativity90%
Professional86%

CONTACT