Trần Hữu Trọng

Su Trần Tattoo

Giới thiệu

Trần Hữu Trọng (1995)

Tuổi trẻ tài cao

Vô địch toàn Hà Nội 2017

Khơi nguồn cảm hứng trẻ

MY SKILLS

java script

jquery

php

java

MY KNOWLEDGE

Editing 95%
Developing 85%
Creativity90%
Professional86%

CONTACT