Lâm Văn Việt

Tú Đen Tattoo

Giới thiệu

Tú Đen (1993)

Hình xăm cũng có "linh hồn"

Vô địch toàn chân dung toàn quốc 2016

Bậc thầy chân dung

MY SKILLS

java script

jquery

php

java

MY KNOWLEDGE

Editing 95%
Developing 85%
Creativity90%
Professional86%

CONTACT