Phạm Quang

Quang Phạm Tattoo

Giới thiệu

Quang Phạm (1989)

Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối.

Vô địch toàn xăm tả thực 2016

Thế giới là bất tận

MY SKILLS

java script

jquery

php

java

MY KNOWLEDGE

Editing 95%
Developing 85%
Creativity90%
Professional86%

CONTACT