Nguyễn Nam Phong

Nam Phong Tattoo

Giới thiệu

Nam Phong (1981)

Ông tổ xăm mình nghệ thuật

Người đứng ra tổ chức các cuộc thi Tattoo

Người mang xăm nghệ thuật đến với Việt Nam

MY SKILLS

java script

jquery

php

java

MY KNOWLEDGE

Editing 95%
Developing 85%
Creativity90%
Professional86%

CONTACT