Nguyễn Thu Phương

Phuong Nguyen

Giới thiệu

Phuong Nguyen (1996)

Cô gái xăm hình với tính cách dịu dàng

Cô gái làm giàu từ xăm hình mini

Bé nhỏ nhưng có võ.

MY SKILLS

java script

jquery

php

java

MY KNOWLEDGE

Editing 95%
Developing 85%
Creativity90%
Professional86%

CONTACT